Ονοματεπώνυμο
Email λογαριασμού
Password (κωδικός)
Επιβεβαίωση Password
Επωνυμία επιχείρησης