Η «Blackbird» διαθέτει ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και παραδίδει τα προϊόντα μέσω αυτού στους περισσότερους πελάτες της. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται υπηρεσίες μεταφοράς από τρίτες εταιρίες (μεταφορικές).

Η «Blackbird» συμφωνεί με τον εκάστοτε συνεργάτη της Β2Β για τον τρόπο πληρωμής των παραγγελιών και τον τρόπο αποστολής των προϊόντων.